• Deze internationale vzw werd opgericht om bij Europese en internationale instanties het recht op gewetensbezwaren tegen het meebetalen voor militaire verdediging erkend te krijgen.
  • Niet enkel in België zijn wetsvoorstellen ingediend rond gewetensbezwaren tegen het meebetalen voor militaire verdediging. Een beknopt overzicht.
  • Om nu reeds een voorbeeld te stellen, steunt VRAK vredesprojecten die in de lijn liggen van haar doelstellingen.

 

naar start