CPTI IS RAADGEVER BIJ DE UNO

 

UNO en geweten :

Conscience and Peace Tax International krijgt "special consultative status"

 

VRAK (Aktie Vredesbelasting) en haar zusterorganisaties zijn aangesloten bij de internationale NGO 'Conscience and Peace Tax International' (CPTI). Deze streeft bij internationale organisaties naar de erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld.

Om in internationale fora gehoord te worden heeft CPTI bij de UNO een aanvraag gedaan om 'consultative status' te verkrijgen. De Economic and Social Council (ECOSOC) van de UNO heeft deze aanvraag goedgekeurd in haar zitting van juli 1999 en aan CPTI als NGO 'special consultative status' toegekend. ECOSOC is een orgaan van de UNO, bestaande uit 54 landen-leden. Het bevordert economische en sociale ontwikkeling, evenals de bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Zo'n 1.350 NGO's hebben 'consultative status' bij ECOSOC.

Aan de goedkeuring ging uiteraard de indiening van een dossier vooraf evenals een 'onderzoekszitting' van de commissie voor NGO's in New York op 8 juni. Op die zitting was CPTI vertegenwoordigd door haar vice-voorzitter Marian Franz (tevens executive director van de Amerikaanse National Campaign for a Peace Tax Fund), vergezeld door John Randall (bestuurslid van de NCPTF met ervaring bij de UNO) en door Rosa Packard (eveneens bestuurslid van de NCPTF en met een enorme ervaring in rechtszaken in verband met haar belastingweigering). Voor deze internationale commissie moest Marian Franz een aantal vragen over CPTI beantwoorden. Een kort maar spannend moment! Op het einde kon M. Franz de commissie bedanken: "We zijn dankbaar dat ECOSOC's commissie het belang erkent van het fundamentele recht op vrijheid van geweten en godsdienst. We hopen dat de nieuwe status van CPTI zal bijdragen tot de bevordering van alternatieven voor oorlog."

"Het principe van geweten, een moreel gebod dat het gedrag van een persoon bepaalt en internationaal als een mensenrecht is erkend, is de centrale doelstelling van CPTI", zei Marian Franz tijdens 'het verhoor' voor de commissie van ECOSOC. Voor de leden van de commissie omschreef ze het voorbije werk van CPTI en haar toekomstige bijdrage tot het werk van de UNO.

De lidstaten van deze ECOSOC commissie verwelkomden CPTI's aanvraag van harte. Tijdens de gedachtenwisseling over de aanvraag gaf de vertegenwoordiger van India zijn commentaar: "Ik dacht dat gewetensbezwaar een dode zaak was, maar ben blij dat het springlevend is."

Met het nieuwe statuut ('special consultative status') kan CPTI door ECOSOC (of een meer bepaalde commissie van de UNO) uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan het werk van de UNO. CPTI mag afgevaardigden sturen naar openbare zittingen (meestal in New York, Genève of Wenen) en schriftelijke of mondelinge mededelingen doen. In tegenstelling tot NGO's met 'general consultative status', heeft CPTI enkel dit recht voor zaken die te maken hebben met haar 'speciale' doelstelling : gewetensbezwaren en mensenrechten.

Het bestuur van CPTI (leden in Nederland, USA, België, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en Italië) zal nu aan de slag gaan om te zien op welke manier het gewetensbezwaar tegen het meebetalen voor bewapening, oorlog en oorlogsvoorbereiding aanhangig kan worden gemaakt in dit internationale forum.

Dirk Panhuis, secretaris van CPTI

(op basis van een perscommuniqué van Marian Franz verschenen in de Nieuwsbrief van 'National Campaign for a Peace Tax Fund', Summer 1999)

 

naar start