VREDESPROJECTEN

 

Steun aan vredesprojecten

 

Wij willen af van militaire verdediging. Als ons wetsvoorstel werkelijkheid wordt, komen grote sommen vrij voor vreedzame oplossing van conflicten en initiatieven voor vredesopbouw. Om nu reeds een voorbeeld te stellen, steunen wij projecten die in de lijn liggen van onze doelstellingen.

 

Tot dusver kregen de volgende projecten onze steun:

* 10.000 F aan Peace Brigades International voor een voorstudie over geweldloze sociale verdediging in Nicaragua (januari 1989);

* 10.000 F aan de actiegroep GEROLD (GEwetensbezwaren Reageren tegen de Ongrondwettelijk Lange Duur van de burgerdienst) voor een vormingsproject sociale verdediging (mei 1991);

* 10.000 F aan de Innu-Indianen (Labrador, Canada) voor hun actie voor het behoud van hun leefmilieu en tegen de laagvluchten door NAVO-oefenvluchten (november 1992);

* 10.000 F aan Peace Brigades International dat op Sri Lanka zorgt voor een internationale aanwezigheid voor hen die zich bedreigd voelen omwille van hun geweldloze inzet voor vrede en sociale rechtvaardigheid. (december 1993)

* 10.000 F aan Peace Brigades International, International Fellow-ship of Reconciliation en War Resisters International voor een noodfonds dat in crisismomenten onmiddellijk kan reageren op verzoeken tot studie en geweldloze oplossing van conflicten (april 1996).

* 10.000 BEF voor het proces van Osman, een gewetensbezwaarde militaire dienst in Turkije. (1999)

* 9.523 BEF voor EKTA PARISHAD, een basisbeweging die steun verleent aan Indiase stammen die van hun traditionele gronden worden verdreven onder het mom van ontwikkeling. EKTA PARISHAD voert met geweldloze middelen actie voor hun landrechten. (2001)

* Elk jaar geeft VRAK 100 tot 200 EUR steun aan CPTI (Conscience and Peace Tax International).

 

naar start