de steunverklaring ondertekenen
De eerste stap als u achter onze doelstellingen staat, is onze steunverklaring ondertekenen. Dan krijgt u ook verder nieuws van ons langs de VRAK-info.
financieel steunen
  • Met een doorlopende opdracht helpt u ons om over een vast inkomen te beschikken. Ideaal voor onze werking.
  • Ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom. Stort op ons rekeningnummer: BE28 0011 2812 1720 van VRAK, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem met als mededeling "gift".
Groen! en Ecolo hebben het wetsvoorstel gesteund en mee ingediend. Zij hebben de erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en voor de oprichting van een Vredesbelastingfonds ingeschreven in hun partijprogramma. Ook SPIRIT heeft dit gedaan. Kamerleden van de SP hebben het wetsvoorstel in het verleden gesteund en zelfs ingediend. De laatste jaren heeft de SP.a beslist het wetsvoorstel niet meer te steunen. Occasioneel hebben ook leden van CVP, Volksunie, PS en CDh het wetsvoorstel mee ondertekend.
We proberen aanwezig te zijn op manifestaties rond vrede, derde wereld, mensenrechten.... ook in uw gemeente. Verwittig ons. Help ons.
Volg uw geweten en betaal niet langer opdat anderen in uw plaats de trekker overhalen. Neem zelf uw verantwoordelijkheid. 

Ja, ik wil ook mijn steentje bijdragen

 

- Ik schrijf of bezoek volgende politici: // schrijf / bezoek / alleen / met VRAK

........................................................... // .......... / .......... / .......... / ..........
........................................................... // .......... / .......... / .......... / ..........
........................................................... // .......... / .......... / .......... / ..........

- Stuur mij de tekst van het wetsvoorstel.

- Ik zal de steunverklaring ter ondertekening voorleggen aan mijn vereniging, basisgroep, vrienden, familieleden, ...

- Stuur me ............ exemplaren van de massafolder en ............. exemplaren van de steunverklaring (met per blad plaats voor 25 handtekeningen).

- Ik zie er wel iets in om in mijn gemeente samen met VRAK propaganda te maken op een stand . Zodra er een interessante manifestatie op komst is (bv. rond het thema vrede, derde wereld, milieu,...), verwittig ik u om de nodige afspraken te maken.

- Stuur mij de volgende publikaties:

O Tien misverstanden over het gewetensbezwaar tegen oorlogsvoorbereiding via het belastinggeld en over het wetsvoorstel tot oprichting van een vredesbelastingfonds (gratis)

O Argumenten en tegenargumenten: Erkenning gewetensbezwaar tegen de fiscale militaire dienstplicht.
Voor de oprichting van een Vredesfonds. (4 blz) - gratis

O V-biljet : vredesbelastingbiljet waarmee u zelf uw bijdrage aan het militaire apparaat berekent (gratis)

- Stuur mij voortaan de VRAK-info. (blaadje over onze werking; 4 à 8 bladzijden)

O per post / O per e-mail

- Ik wil graag ook nog het volgende kwijt:

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Naam + voornaam: .......................................................................................

Straat + nummer: .......................................................................................

Postnr + gemeente: .......................................................................................

Telefoonnummer:* .......................................................................................

E-mail:* .......................................................................................

Beroep:* .......................................................................................

 (* facultatief)

 

Mail ons en vermeld wat u wenst: vrak@advalvas.be

U kunt ook de tekst hierboven kopiëren (vanaf "Ja, ik wil ook mijn steentje bijdragen..."), daarna plakken in je e-mailprogramma, de gegevens invullen en zo doormailen.

Ofwel de tekst hierboven kopiëren, plakken in een tekstverwerkingsprogramma, de gegevens invullen, uitprinten en per post opsturen (VRAK, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem).

naar start