Militaire belasting weigeren

 

Wij moeten af van militaire verdediging. Zoveel is zeker. Wie nadenkt en lessen trekt uit eeuwen oorlogsellende, zal tot het besluit komen dat conflicten oplossen met wapens waanzin is.

 

Ondertussen worden wij gedwongen om mee te betalen voor die waanzin. Via onze belastingen. Veel mensen kunnen dat niet meer met hun geweten in overeenstemming brengen en vragen daarom een wettelijke regeling voor hun gewetensproblemen.

In afwachting dat deze wettelijke regeling er komt, stellen wij voor dat u meedoet met ons actiemodel en een symbolisch bedrag van 12,5 Euro belastinggeld niet betaalt aan de Staat, maar stort op het VRAK-Vredesfonds. U kunt natuurlijk ook de volledige 7,3% of een bedrag daartussenin achterhouden. Op die manier komt u al ten dele tegemoet aan uw gewetensbezwaren en geeft u een belangrijk getuigenis naar de publieke opinie en de overheid toe.

 

Deze actie bestaat uit drie stappen :

1. U besluit om mee te doen.

U stort 12,50 Euro op het vredesbelastingfonds van VRAK (001-1281216-19). Hiervan krijgt u een attest.

2. U krijgt uw belastingaanslag.

- U dient een bezwaarschrift in met het VRAK-attest erbij gevoegd.

- U stort 12,5 Euro te weinig aan de belastingen.

3. U krijgt aanmaningen.

Ofwel betaalt u de nog verschuldigde 12,5 Euro aan de belastingen. U stopt dus de actie. U bent volkomen binnen de wet gebleven. Er zijn geen problemen en ook geen bijkomende kosten. De 12,5 Euro die u op het VRAK-Vredesbelastingfonds stortte, kunt u terugvragen. Of u kunt ze laten staan als steun voor onze verdere acties.

Ofwel kunt u de actie verder zetten. U riskeert de deurwaarder op bezoek te krijgen met alle mogelijke gevolgen : boedelbeslag, openbare verkoop,... VRAK-nationaal staat klaar om u hierin te steunen. Ook kunt u steun zoeken bij plaatselijke vredesgroepen.

Maar zo'n vaart loopt het meestal niet. Het is al jaren geleden dat er nog boedelbeslag geweest is. De belastingdiensten nemen nu meestal hun toevlucht tot loonbeslag of beslag via uw bankrekening.

Onze actie-omslag bevat alle nuttige informatie over dit actiemiddel. U vindt er tevens een voorbeeld van een bezwaarschrift en van een brief aan de minister van financiën.


Over angst, deurwaarder en boedelverkoop:

 

't Is te doen !

 

Uit de drie succesvolle acties van boedelverkoop te Gent (twee maal in 1985) en te Leuven (1990) en uit de afgelaste verkoop te Roeselare (1989) kunnen we enkele besluiten trekken die nuttig kunnen zijn voor latere acties.

1. Het actiemodel van VRAK werkt zoals voorzien.

Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat de administratie en de deurwaarder zich aan bepaalde regels moeten houden. Er zijn wel factoren die moeilijk voorspelbaar zijn, zoals wanneer de ontvanger van belastingen opdracht zal geven tot beslag via de deurwaarder. In sommige steden zijn er actievoerders die 12,50 € weigeren te betalen en niets vernemen. Elders wordt er onmiddellijk loonbeslag gelegd.

2. Als de deurwaarder wordt ingeschakeld, komt hij eerst met een dwangbevel om binnen de 24 uur te betalen. (Kosten: ruim 125€) Dit kan een schrikmoment zijn. We suggereren daarom de actievoerders om ofwel het niet zover te laten komen en al eerder bij ontvangst van de aanmaningen te betalen, ofwel - nu er toch kosten beginnen te zijn - de actie publiekelijk voort te zetten en het tot boedelbeslag te laten komen.

3. Al is het tijdstip van de komst van de deurwaarder niet bekend, er is wel een minimum tijd tussen bepaalde handelingen voorzien. Tussen dwangbevel en boedelbeslag moeten er minstens 15 dagen verlopen, tussen boedelbeslag en boedelverkoop minstens 8 dagen. In beide gevallen zijn het er soms meer. Ook al komt het eerste bezoek van de deurwaarder wat onverwacht en rauw op het lijf vallen, er is tijd om de actie goed voor te bereiden met enkele lokale mensen en VRAK-nationaal.

4. Een onzekere factor is wat de deurwaarder zal aanslaan. De waarde van de aangeslagen goederen zal meestal onredelijk hoog zijn om slechts 12,50 € te innen, bv een salon of een slaapkamer. Dat komt omdat andere voorwerpen zoals een TV niet veel opbrengen op een openbare verkoop. Deze moet meer dan 500 € opleveren om al de kosten te dekken. Eventueel kan de deurwaarder geloof hechten aan de belofte van een actievoerder dat de VRAK-vrienden voldoende zullen bieden voor enkele voorwerpen van weinig waarde, maar hij is daartoe uiteraard niet verplicht. Wel behoren de actievoerders dan zo'n belofte gestand te doen. Dat hoort bij een actie van satyagraha (geweldloze actie). Vergeet trouwens niet om de deurwaarder, veilingmeester en andere mensen te bedanken voor hun medewerking aan de verkoop.

5. De voorbereiding naar de pers en de publieke opinie moet goed worden gepland.

a) De gewetensbezwaarde moet reeds vooraf een tekst klaar maken waarin het gewetensbezwaar wordt uitgelegd.

b) VRAK kan een extra nummer van de VRAK-info grotendeels aan het nakende boedelbeslag wijden. Dit nummer moet o.a. naar een aantal lokale adressen worden gestuurd.

c) Eén week voor het weghalen van de aangeslagen goederen moet er een bericht worden gestuurd aan alle correspondenten van nationale en lokale kranten en streekbladen, evenals aan VRT, VTM en aan lokale radio's en TV De pers moet uw eigen motivering correct op papier ontvangen en zal daaruit ook uitvoerig elementen overnemen. Persoonlijke interviews leveren gemakkelijk onnauwkeurigheden en accentverschuivingen op.

d) Een blad met korte uitleg over uw actie, met instructies voor het publiek tijdens de boedelverkoop en het rekeningnummer van het VRAK-animatiefonds, moet ter plaatse worden uitgedeeld. Vaak storten mensen 12,50 €! Spreek niet alleen over uw actie, maar vraag ook om druk uit te oefenen op parlementsleden ten gunste van het wetsvoorstel.

6. De actie vindt meestal grote weerklank in de media wegens een aantal factoren:

a) De actie heeft een hoog moreel gehalte en legt een fundamenteel probleem bloot: het verband tussen belasting betalen en militaire uitgaven.

b) De durf van de individuele 'underdog' tegenover het administratief/gerechtelijk apparaat wordt sterk gewaardeerd in de publieke opinie.

c) De individuele actie heeft een maatschappelijke draagwijdte: zij heeft verband met belastingen, het wetsvoorstel voor een vredesfonds, de afkeer voor oorlog en het ruimer verlangen naar vrede.

d) De concrete kritiek op de geldverspilling van de overheid slaat gemakkelijk aan bij het publiek, ook bij mensen die geen uitgesproken mening hebben over vredes- of oorlogsvraagstukken. Het thema kan demagogisch gemakkelijk worden uitgebuit, maar het probleem is er niet minder reëel om.

e) Het uitzonderlijke van de actie: de journalisten weten niet dat er reeds boedelverkopen voor de vrede zijn geweest.

f) Er zijn gemakkelijk goede foto's van zo'n actie te maken.

7. De kosten worden ongeveer gedekt door de giften en stortingen. VRAK-nationaal kan ook bijspringen.

8. Besluit: de actie is goed doenbaar, maar is en blijft een hoge-drempelactie. Zij vereist een geestelijke voorbereiding, energie, organisatie, steun van een achterban (die niet talrijk hoeft te zijn) en van VRAK-nationaal. Zij geeft anderzijds een zeer grote voldoening.

Dirk Panhuis

 

naar start