Voorkomen dat mensen elkaar te lijf gaan...

Conflicten zonder geweld oplossen...

De oorzaken voor toekomstige conflicten wegnemen...

Dat is het uiteindelijk wat we willen bereiken met ons vredesbelastingfonds.

Daarom verzamelden wij voor u een aantal theoretische beschouwingen, voorbeelden uit de praktijk en nieuwe initiatieven om conflicten te voorkomen of geweldloos op te lossen.

Als u zelf goede websites kent of teksten hebt over dit thema, stuur ze door a.u.b.

 • Peace pays

  Op 2 maart 2006 is de webstek www.peacepays.org van start gegaan die is opgemaakt door onze Britse zusterorganisatie Conscience – The Peace Tax Campaign. Hij is speciaal gericht op een jong publiek en toont aan dat oorlog niet onvermijdelijk is. Verder wil men met die webstek de publieke opinie “tegen de oorlog” ook engageren in de richting “voor vrede”. Veel mensen zijn niet op de hoogte van de geweldvrije methoden om met conflicten om te gaan. Deze webstek is een uitstekende en aangename inleiding in de diverse mogelijkheden. Voorbeelden uit verschillende landen maken actieve geweldloosheid heel concreet.

 

 • De doelstelling van de nieuwe NGO ‘Nonviolent Peaceforce’ (geweldloze vredesmacht) is bij te dragen tot de oprichting van een getrainde internationale civiele vredesmacht. Deze zou uitgestuurd worden naar conflictzones om er dood en vernieling te helpen voorkomen en de mensenrechten te beschermen, zodat lokale groepen ademruimte krijgen om het conflict geweldloos aan te gaan, in dialoog te treden en vredevolle oplossingen te zoeken.

 

 • Dossier conflicthantering
  Artikels uit Geweldloos Actief, themanummer "Lokale, nationale en internationale conflicthantering".

 

 • Conflicten maken deel uit van het leven in een maatschappij. FDI wil bijdragen tot de kennis en de vaardigheid om op een meer positieve en preventieve manier om te gaan met conflictsituaties. Daartoe zorgt FDI voor opleidingen, publicaties en onderzoek.

 

 • Vrouwen nemen het initiatief om te bemiddelen tussen ruziënde nomadenstammen in Kenia. Een Boeddistische monnik in Cambodja organiseert sinds 1992 jaarlijks voettochten voor de vrede.
  Dit en veel meer lees ik in het boek 'People Building Peace', 35 inspirerende verhalen uit de hele wereld, een uitgave van het Europees Centrum voor Conflictpreventie.

 

 • Omdat oorlog veel leed veroorzaakt... Omdat oorlog en onrecht hand in hand gaan... Omdat oorlog veel haat wekt... Omdat oorlog meer problemen veroorzaakt dan oplost... Omdat oorlog gemakkelijk uit de hand loopt... Omdat oorlog veel geld kost... Omdat er alternatieven zijn...

 

 

 • Eirene - Nederland

  Wij zijn een Internationale Vredesdienst die partnerorganisaties steunt op het gebied van vrede en ontwikkeling. We doen dit door vrijwilligers in projecten in het buitenland te laten werken en door lokale organisaties financieel te ondersteunen. EIRENE Nederland is onderdeel van EIRENE Internationaal, een van de grootste ontwikkelingsorganisaties van Duitsland.
  Vanuit het uitgangspunt van geweldloosheid werken we wereldwijd aan de realisatie van vrede en gerechtigheid. De lokale partnerorganisaties die we ondersteunen, werken op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en burgervredeswerk. EIRENE heeft ongeveer 30 betaalde professionals in projecten in Afrika en Zuid-Amerika. Daarnaast doen jaarlijks ongeveer 60 mensen via EIRENE vrijwilligerswerk in het buitenland, in projecten in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Afrika.

naar start