Met een permanente opdracht helpt u mee om ons een vast inkomen te bezorgen. Dat is ideaal voor onze werking.

Omdat u dit document zelf moet ondertekenen, kunt u het niet via deze website opsturen. U kunt hier wel de tekst downloaden in Word-formaat en uitprinten.

 

 

Permanente opdracht

 

Naam + voornaam : ........................................................................................
Straat + nummer : ........................................................................................
Postnr. + gemeente : ........................................................................................

Ik geef mijn financiële instelling .........................................................................(naam)
de opdracht om vanaf .......................................................(datum)
O maandelijks O driemaandelijks O halfjaarlijks O jaarlijks

de som van .......................................... Euro
(voluit ...........................................................................................................................)
over te maken van mijn rekeningnummer ..............................................................
op het rekeningnummer 001-1281217-20 ten name van VRAK, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem.


datum en handtekening : .......................................................................................

Gelieve dit formulier bij voorkeur op te sturen naar VRAK, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem. U kunt het natuurlijk ook zelf afgeven in uw bank.
Hartelijk dank voor de steun.

 

 

naar start