Geen nieuwe gevechtsvliegtuigen

Briefschrijfactie:

Pas de nouveaux avions de chasse
Teksten

 

Cassatieberoep verworpen

Begin december 2013 werd het arrest van het Hof van Cassatie in de zaak van Jan Hellebaut, gewetensbezwaarde tegen de fiscale militaire dienstplicht, bekend gemaakt. Het Hof van Cassatie volgt de redenering van het Hof van Beroep in Brussel, dat stelde geen rechtsmacht te hebben. Hiermee komt een einde aan de juridische weg in België die Jan samen met VRAK heeft bewandeld gedurende de voorbije 15 jaren.

meer info in vrak-info 2013-2

VRAK steunen

Actie voeren kost geld. Daar we geen overheidssubsidies krijgen, zijn we voor onze financiën volledig afhankelijk van de donaties van sympathisanten.

  • Met een doorlopende opdracht helpt u ons om over een vast inkomen te beschikken. Ideaal voor onze werking.
  • Ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom. Stort op ons rekeningnummer: BE28 0011 2812 1720 van VRAK, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem met als mededeling "gift".
Graag snel op de hoogte?

 

Laat het ons weten op vrak@advalvas.be.

 

naar start