voorbeeldbrief

 

Geachte Heer, Mevrouw ....

Vele mensen hebben het er zoals ik moeilijk mee dat ze via hun belastingen gedwongen worden mee te betalen voor militaire verdediging. De vereniging VRAK - Aktie Vredesbelasting heeft daarom een wetsvoorstel ontworpen. Dit wetsvoorstel wil alle burgers de kans geven om het deel van hun belastingen dat nu naar militaire verdediging gaat, te bestemmen voor geweldspreventie, vreedzaam oplossen van conflicten, en vredesopbouw hier en in de hele wereld. Mag ik u met aandrang vragen om dit wetsvoorstel te steunen?

Ik kan het inderdaad niet met mijn geweten in overeenstemming brengen dat een aanzienlijk deel van mijn belastingen naar militaire doeleinden gaat. Op die manier word ik gedwongen medeplichtig gemaakt aan het voeren van oorlog en de voorbereiding ervan.

De nieuwe technologische ontwikkelingen in de bewapening vormen een steeds grotere bedreiging voor mens en milieu, vooral het gebruik van kernwapens en andere massavernietigingswapens. Beide vergen steeds minder mankracht doch altijd meer geld. Dat geld is verloren voor broodnodige menselijke en sociale uitgaven, hier en in de derde wereld.

Militair geweld brengt onnoemelijke ellende mee voor duizenden mensen en haat voor tientallen jaren. Het is tevens een ramp voor het milieu. Het geld van het Vredesbelastingfonds, dat bij de goedkeuring van het wetsvoorstel wordt opgericht, zal gebruikt worden voor reconversie van de wapenindustrie, niet-militaire verdediging en geweldloze conflictoplossing, vorming van de bevolking in geweldloosheid, bescherming van de mensenrechten en democratische vrijheden, oprichting van bemiddelingsequipes en de bevordering van ontwapening.

De erkenning van mijn gewetensbezwaar zou een versterking van de democratie betekenen. We hebben nood aan een moreel weerbare maatschappij met moreel weerbare burgers. Door als eerste land ter wereld het gewetensbezwaar tegen de fiscale militaire dienstplicht te erkennen, zou BelgiŽ positief in het nieuws komen.

Ik ben ervan overtuigd dat u het belang van mijn gewetensnood en van zoveel andere burgers inziet en uw steun zal verlenen aan het wetsvoorstel van VRAK. Hiervoor dank ik u bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

 

 

naar start