VRAK - AKtie VRedesbelasting ijvert voor het recht op het gewetensbezwaar tegen het meebetalen voor militaire defensie.

Wij willen dat niemand nog verplicht kan worden om via zijn of haar belastingen te betalen voor militaire defensie.

Het geld dat nu naar militaire defensie gaat, zal dan gestort worden in een Vredesfonds dat zal investeren in de vreedzame oplossing van conflicten en initiatieven voor vredesopbouw, zoals:

a) de studie van niet-militaire verdediging en geweldloze conflictoplossing;
b) de vorming van de bevolking in geweldloze weerbaarheid en de bescherming van onze democratische waarden;
c) de oprichting van bemiddelingsequipes voor niet-militaire conflictoplossing in België en in conflictgebieden in de wereld;
d) de bevordering van de mensenrechten en de democratische vrijheden;
e) de bevordering van de ontwapening;
f) de studie over de omschakeling van de wapenindustrie.

Het valt te verwachten dat dit Vredesfonds een dergelijke omvang zal aannemen, dat het een aanzienlijke bijdrage zal leveren voor meer vrede in de wereld!

 

 


 

VRAK probeert zijn doelstellingen langs verschillende wegen te realiseren:

Er is vooreerst de parlementaire weg. We hebben een wetsvoorstel opgemaakt dat ervoor moet zorgen dat niemand nog tegen zijn geweten in moet betalen voor militaire defensie. Deze droom van een wetsvoorstel is reeds verschillende malen ingediend in de opeenvolgende legislaturen. We steken dan ook heel wat tijd en energie in het bezoeken van parlementairen van de verschillende partijen om hen te overtuigen om dit wetsvoorstel te steunen.

Een andere weg is het actiemiddel waarbij een aantal mensen een stuk belasting niet betalen aan de belastingdienst, maar storten op het Vredesfonds van VRAK. Enkele malen is het zo al gekomen tot loonbeslag of boedelbeslag en tot openbare verkopen van bezittingen van de actievoerders. Telkens met de volle steun van VRAK.

Een derde weg is de juridische weg. Er zijn op dit ogenblik actievoerders die een procedure lopen hebben tegen de verwerping van hun bezwaarschrift. Onze juridische argumenten steunen vooral op internationale en Europese wetten en verdragen rond de rechten van de mens, vooral de vrijheid van geweten, het Proces van Neurenberg en het statuut van gewetensbezwaarde tegen militaire dienst.

 

VRAK - AKtie VRedesbelasting maakt deel uit van een internationale beweging van fiscale gewetensbezwaarden. Er zijn gelijkaardige organisaties in de meeste landen van West-Europa, in Hongarije, in de Verenigde Staten en Canada, alsook in Australië, Japan en India.

 

 

naar start