VRAK steunen


Actie voeren kost geld. Daar we geen overheidssubsidies krijgen, zijn we voor onze financiën volledig afhankelijk van de donaties van sympathisanten.

  • Met een doorlopende opdracht helpt u ons om over een vast inkomen te beschikken. Ideaal voor onze werking.
  • Ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom. Stort op ons rekeningnummer: BE28 0011 2812 1720 van VRAK, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem met als mededeling "gift".

 

Kalender

Cassatieberoep verworpen

Begin december 2013 werd het arrest van het Hof van Cassatie in de zaak van Jan Hellebaut, gewetensbezwaarde tegen de fiscale militaire dienstplicht, bekend gemaakt. Het Hof van Cassatie volgt de redenering van het Hof van Beroep in Brussel, dat stelde geen rechtsmacht te hebben. Hiermee komt een einde aan de juridische weg in België die Jan samen met VRAK heeft bewandeld gedurende de voorbije 15 jaren.

 

meer info in vrak-info 2013-2

 

Graag snel op de hoogte?

U wil graag snel op de hoogte zijn van nieuwe VRAK-feiten (afloop proces, indiening wetsvoorstel, enz.)?

Zend ons uw e-mail adres of uw telefoonnummer en u bent bij de eersten om het te weten: vrak@advalvas.be

 

naar start